Lehman Appliance

Bij deze aktivator is het palatum bedekt met kunsthars. Alle elementen worden overkapt met kunsthars tot 1/3 buccal en labiaal over de elementen (occlusaal als splint).

In deze plaat is een labiaalboog ingebouwd distaal van de 1.4 en de 2.4. Deze labiaalboog is noodzakelijk om het bovenfront in een mooie tandboog te zetten.

Als men de approximale kunsthars in de overkapping weg slijpt, ontstaat er een ingeslepen tandboog. Zo kan men met behulp van de schroef en de labiaalboog de bovenelementen corrigeren.

Indien noodzakelijk kan d.m.v. protusie veren het element vanaf palatinaal geprotueerd of geroteerd worden. Deze veren dient u wel extra aan te geven op de orderbon.

Aan de kunstharsplaat is een pelotte bevestigd. Om deze pelotte eenvoudig te kunnen activeren zijn er twee "U" lussen ingebogen. De pelotte ligt linguaal van de mandibula net boven het fremulum en mag dus de frontelementen niet raken om protrusie van de elementen te voorkomen.

Indien nodig bij ieder consult de "U" lussen iets activeren, zodat de pelotte iets naar ventraal komt. Op deze manier krijgt de mandibula een nieuwe positie aangemeten. De onderkaak schuift over de occlusale bovenplaat naar ventraal.

De Lehman aktivator wordt vaak gebruikt voor Klasse II afwijkingen. Deze patiƫnten zijn vaak palatum bijters en hebben een sterke curve van spee. Als de patiƫnt op de boven splint contact maakt met de onderkaak, zien we vaak dat de molaren en het front contact hebben met de splint. De premolaren liggen dan vrij.

Door het contact van het front en de molaren kan hierdoor een lichte intrusie ontstaan, terwijl de premolaren kunnen uitgroeien.

Voor eventuele vragen over dit product kunt u ons bellen op Tel: 0343-415441 en vragen naar Roelant Seijger.
Of u stuurt een e-mail naar info@ortholab.nl en wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.